13-04-2020
Voucherregeling bij annulering door Corona

VERVALLEN VANAF 20 MEI 2020 m.u.v. boekingen voor groepen die geboekt zijn voor 14 maart 2020

Heeft u een boot gehuurd met een boekingsdatum voor 14 maart 2020? En wilt u de door u gehuurde boot annuleren? Kijkt u dan even naar de volgende regeling omtrent de aangifte van een voucher door ons.
Let op: dit betreft alleen boekingen met een boekingsdatum voor 14 maart 2020, voor de overige boekingen gelden de normale annuleringsregels zoals beschreven in de huurvoorwaarden. 
Let wel op: u moet minimaal twee weken voor afvaart een beroep doen op deze regeling. Hierna kunt u geen beroep meer doen op de regeling, omdat wij dan te weinig tijd hebben de door u gehuurde boot opnieuw te verhuren. 

Voorwaarden voucher:

  1. De Sailingcenter voucher wordt uitgegeven ingeval van annuleren van gehuurde vaartuigen, vaar- of zeilcursussen, in verband met het niet kunnen uitvoeren van de verhuur in het kader van het ontstaan van de onvermijdbare en buitengewone omstandigheden ten gevolge van het Corona virus en geldt met ingang van 14 maart 2020.

  2. Sailingcenter Langweer kan er voor kiezen deze voucher-regeling ook in te zetten op annuleringen gedaan door de consument vanwege de coronacrisis, ingeval Sailingcenter Langweer, ondanks de door de overheid ingestelde maatregelen of nadat die maatregelen zijn opgeheven, in staat is uitvoering te geven aan de overeenkomst.  We zijn daartoe evenwel niet verplicht.

  3. De Sailingcenter-voucher heeft een geldigheidsduur van 12 maanden na de oorspronkelijke aankomstdatum. Dit betekent dat de consument binnen 12 maanden na de oorspronkelijke aankomstdatum of ingangsperiode van de huurovereenkomst de vervangende huurperiode, vaar- of zeilcursus dient te hebben geboekt. Deze vervangende huurperiode dient, onder voorbehoud van beschikbaarheid van het vaartuig, plaats te vinden uiterlijk voor 30 september 2021.

  4. De Sailingcenter-voucher kan alleen worden ingewisseld bij Sailingcenter Langweer. 
    De waarde van de voucher is gelijk aan de hoogte van het door de consument reeds betaalde en door Sailingcenter Langweer ontvangen bedrag, inclusief de eventueel betaalde reserverings- en administratiekosten, en biedt geen aanspraak op eenzelfde of vergelijkbare prestatie als die met de oorspronkelijke boeking gemoeid was.

  1. Ingeval de kosten behorende bij de nieuwe overeenkomst/boeking hoger liggen dan de waarde van de voucher, is de consument gehouden het verschil bij te betalen. Daarbij zijn de reguliere betalingstermijnen van toepassing. Ingeval de kosten bij de nieuwe overeenkomst lager liggen dan de waarde van de watersport-voucher, wordt voor het verschil een nieuwe voucher verstrekt door Sailingcenter Langweer (of verdisconteerd op de reeds afgegeven voucher), waarop de voorwaarden in deze voucher-regeling eveneens van toepassing zijn.

  2. Op de voucher staat de datum van uitgifte, de geldigheidsduur, het reserveringsnummer, de naam van de consument en een unieke nummercode duidelijk vermeld. De voucher is niet overdraagbaar aan een derde, niet inwisselbaar voor geld en wordt niet als betaalmiddel geaccepteerd tijdens het verblijf of de huurperiode.

  3. Aanpassing van deze regeling kan plaats vinden ingeval de HISWA-RECRON dit nodig acht.

(*) let op: annulering kan alleen indien u niet kunt voldoen aan de eisen van het RIVM. Heeft u bijvoorbeeld met uw gezin een boot gehuurd, dan voldoet u aan de regels van het RIVM.