Home Jachten verhuur Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden 2022
Bij huur van een jacht bij Sailingcenter Langweer gaat u automatisch akkoord met de gestelde huurvoorwaarden.

1. Bij het niet afnemen van boot/boten door huurder als overeengekomen, vervalt de huursom aan Sailingcenter Langweer, ook als de huursom nog niet was voldaan. Bij annulering van het gehuurde gelden de volgende percentages:
– 50% van de huursom is verschuldigd bij annulering vanaf moment van boeken tot een maand voorafgaand aan de huurperiode
– 75% van de huursom is verschuldigd bij annulering binnen een maand tot een week voorafgaand aan de huurperiode
– 100% van de huursom is verschuldigd bij annulering binnen een week voorafgaand aan de huurperiode
Een elektronische1 of telefonische reservering geldt ook als een juridische wilsovereenkomst. De schriftelijke bevestiging per e-mail is slechts een administratieve handeling.
Annulering vanwege Corona is voor risico van de huurder en hier worden geen vouchers voor uitgekeerd.

2. Slecht weer is voor rekening van de huurder en vormt geen aanleiding tot reductie of restitutie van de huursom, dan wel annulering van de overeenkomst.
Sailingcenter Langweer behoudt zich het recht om op ieder moment de huurovereenkomst te beëindigen, zonder reductie of restitutie van de huursom. Sailingcenter kan de huurovereenkomst beëindigen als:
– De weersomstandigheden dit vereisen
– De huurder zich niet aan de huurvoorwaarden houdt
– De huurder overlast veroorzaakt in of rond watersportplaatsen en jacht- en passantenhavens of op de openbare wateren
Deze punten worden beoordeeld door Sailingcenter Langweer.

3. Bij de aanvang van de huurperiode stelt Sailingcenter Langweer het vaartuig ter beschikking aan de huurder. Sailingcenter draagt er zorg voor dat het vaartuig in goede staat verkeert, dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is en dat het is voorzien van een volledige en deugdelijke uitrusting.
Zwemvesten worden door Sailingcenter kosteloos ter beschikking gesteld.

4. Sailingcenter Langweer is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan goederen van de huurder en andere opvarenden, tenzij deze schade is veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van Sailingcenter Langweer.
Sailingcenter is verplicht het vaartuig ten behoeve van de huurder afdoende te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal voor de vaart in het tussen Sailingcenter en huurder overeengekomen vaargebied.

5. De huurder dient voor afvaart zich te legitimeren met een geldig paspoort, identiteitsbewijs of ID-kaart. Ook dient de huurder voor afvaart de boot te controleren op schades, gebreken en ontbrekende inventaris. Indien de huurder iets tegenkomt moet hij dat voor afvaart melden bij Sailingcenter Langweer, anders komt hem hierop geen beroep toe bij terugkomst.

6. Huurder dient het gehuurde met uiterste zorg te behandelen en schade en/of vermissingen aan de boot, inventaris of tuigage direct aan Sailingcenter te melden. Huurder heeft bij het huren een eigen risico, te weten € 500,- voor de Polyvalk, New Classic 700, Sportina 680 en 25, Sun Flyer 26 en € 900,- voor de Balt 27, New Classic 850, Delphia 29 en 31, Bavaria 31 en 32, Feeling 32 en de Vri-Jon 1200. Het eigen risico wordt gedekt door een eenmalige machtiging die u voor afvaart op de receptie invult en ondertekent*. Alleen voor de Vri-Jon 1200 dient u de borg voor afvaart door middel van pinbetaling te voldoen.
Niet gemelde schade en/of vermissingen vallen buiten het eigen risico en worden voor 100% in rekening gebracht bij de huurder. Voor het laten verrichten van reparaties door derden tijdens de verhuurperiode is de toestemming van Sailingcenter Langweer nodig.

7.  Het is niet toegestaan uit te varen bij windkracht 7 of meer (hieronder vallen ook de windstoten)**. Tevens is het niet toegestaan met meer dan zes personen plaats te nemen in de boot of de boot anders te gebruiken dan bedoeld door Sailingcenter Langweer.

8. Tijdens de verhuurperiode dient de huurder met enige regelmaat de sluitingen van staand en lopend want en de bouten van het roer en de mast te controleren.

9. Verhuurtijden:

Polyvalk, Sportina 680, New Classic 700, Sun Flyer 26 en Sportina 25
Week: zaterdag vanaf 10.00 uur tot vrijdag 14.00 uur
Midweek: maandag vanaf 10.30 uur tot vrijdag 14.00 uur
Weekend: vrijdag vanaf 19.00 uur tot zondag 17.00 uur

Balt 27 en New Classic 850
Week: zaterdag vanaf 10.00 uur tot vrijdag 14.00 uur
Midweek: maandag vanaf 10.30 uur tot vrijdag 14.00 uur
Weekend: vrijdag vanaf 19.00 uur tot zondag 17.00 uur

Delphia 29/31/33, Feeling 32, Vri-Jon 1200, Van der Heijden 1500

Week: zaterdag vanaf 10.00 uur tot vrijdag 12.00 uur
Midweek: maandag vanaf 10.30 uur tot vrijdag 12.00 uur
Weekend: vrijdag vanaf 19.00 uur tot zondag 17.00 uur

Let op: de boot moet op de in te leveren tijd leeg en schoon in onze haven liggen.

Inchecktijden:
Week: zaterdag tussen 10.00 en 13.00 uur
Midweek: maandag tussen 10.30 en 13.00 uur
Weekend: vrijdag tussen 19.00 en 20.30 uur

10.Voor inlevering moet de boot zowel van binnen als van buiten veeg schoon worden gemaakt en moeten alle reven verwijderd zijn. Bij te laat inleveren wordt de borg ingehouden.

11. Het is niet toegestaan stickers, kentekens en/of andere zaken op de boot te plakken of te schrijven.

12. Het is niet toegestaan de mast van de kajuitzeiljachten te strijken, de Polyvalk mast mag wel worden gestreken. Indien er een sprayhood op de boot zit is het NIET toegestaan deze te laten zakken of eraf te halen.

13. Schoenen met zwarte zolen (of andere donkere kleur) mogen niet aan boord worden gedragen.

14. Huisdieren zijn niet toegestaan aan boord.

15. Verbruikte benzine moet bij terugkomst worden afgerekend in de receptie. Bij de grote kajuitzeiljachten met een dieselmotor geldt dat deze volgetankt ingeleverd moet worden.

Door het plaatsen van de boeking verklaart de huurder zich akkoord met bovenstaande. Bij afhalen van de boot dient men zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Dit mag een geldig rijbewijs, paspoort of identiteitskaart zijn.

* BORG
Voor afvaart tekent u op de receptie een éénmalige incasso waarmee wij in geval van schade de borg van uw rekening dwingend kunnen afschrijven. In de Sneekweek gelden andere regels omtrent de borg.
Voor groepen studenten geldt dat de borg in contanten voldaan moet worden voor afvaart.

** WIND
De windkracht wordt beoordeeld aan de hand van Windguru, deze kunt u als huurder ook ten alle tijd raadplegen voor het vaargebied wat u wilt bezoeken. Wij kijken zowel naar het Sneekermeer als naar het IJsselmeer om te oordelen wat de windvoorspellingen zijn.

1 Indien u op het boekingsformulier bij boeking Ja aankruist, dan wordt dit gezien als een definitieve boeking.

REIS-/ANNULERINGSVERZEKERING
Wij adviseren onze klanten een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten voor het geval u zelf door omstandigheden uw vakantie moet annuleren of voor het geval u tijdens uw zeilvakantie persoonlijke spullen verliest. U zult niet de eerste zijn die een camera of telefoon in het water laat vallen…


Sailingcenter Langweer
Pontdijk 8C
8525 GG LANGWEER
tel. +31 (0)513 412052
fax. +31 (0)513 417251
info@sailingcenter.nl